Aistien herkistämistä Jämsän puistoissa

Aistien herkistämistä Jämsän puistoissa

Ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma on kehitetty vauhdittamaan kaupunkien ja kuntien kestävää kehitystä. Viime vuonna on käynnistynyt kahdeksan erilaista kokeilua liittyen viherympäristön terveysvaikutuksiin. Kokeilut testaavat uudentyyppisiä ratkaisuja, joilla viherympäristön terveysvaikutuksia voidaan hyödyntää ja vahvistaa. Onneksemme saimme osan avustuksesta myös Jämsään, ja voimme suunnitella ja toteuttaa esteettömän aistipolun Jämsän kaupungin puistoihin! Polku tulee sijoittumaan Jämsänjoen varrelle siltojen välin molemmin puolin ja siitä Seppolan sataman kautta tervaleppämetsään ja Hiidennotkoon.

Mikä ihmeen aistipolku?

Aistipolku sanana voi kuulostaa vieraalta, mutta avataanpa asiaa hiukan…

Luontoympäristöllä on huomattava positiivinen vaikutus ihmisen hyvinvointiin. Sitä tuskin kukaan pystyy kieltämään. Luonnossa oleskelu lisää positiivisia ja vähentää negatiivisia tuntemuksia. Lisäksi luontoympäristö elvyttää ihmisen tarkkaavaisuutta ja laskee stressitasoa. Tämän kaiken tiedostaminen ja etenkin toteuttaminen on jäänyt monelta hyvin vähiin. Lisäksi on paljon ihmisiä, joiden toimintakyky yhden tai useamman aistin osalta on syystä tai toisesta heikentynyt.

Aistipolku lisää hyvinvointia ja parantaa keskittymiskykyä tarjoamalla monipuolisia haasteita ja virikkeitä eri aisteille. Aistipolun varrella on erilaisia pisteitä, joissa on kerrottu mitä asioita juuri sillä kohtaa voisi tehdä ja etenkin havainnoida. Tarkoitus ei ole hiki hatussa lenkkeillä polkua ympäri vaan ennemminkin juuri pysähtyä ja tiedostaa mitä ympärillä on. Se on eräänlaista luonnon tarjoamaa mindfulnessia, joka tekee mielelle pelkästään hyvää.

Jämsän vahvuudet

Vaikka itse olen syntyperäinen jämsäläinen ja asunut täällä lähes koko ikäni, on minullekin tullut polun suunnittelun varrella eteen asioita, joita en ole aiemmin välttämättä ymmärtänyt hahmottaa hyvänä asiana – jämsäläisenä rikkautena. Työnikin puolesta olin kävellyt kyseistä reittiä lukemattomat kerrat, mutta nyt kun asiaa tarkasteli toisilla silmillä, eri aisteihin keskittyen, löytyikin paljon asioita, joihin ei ollut kenties koskaan kiinnittänyt huomiota. Meillä on joki keskellä kaupunkia, mutta monelta jää mahdollisesti havainnoimatta sen varrella olevan reitin erilaiset tilat ja tunnelmat äänineen ja tuoksuineen.

Siltojen välissä meillä on olemassa rakennetumpi puistoalue, jossa sielläkin on jo tällä hetkellä oma tunnelmansa: pienen kaupungin urbaani ympäristö laivoineen ja kaksi komeaa, vanhaa rakennusta Seppolan sillan molemmin puolin. Elävyyttä löytyy yllin kyllin, sillä alueella on niin taidetta, leikkipuisto kuin vierasvenesatama ja pienvenerantakin. Visuaalinen elämys on myös Vitikkalan silta valaistuna hämärän aikoihin.

Seppolan sillan eteläpuolelle mentäessä tunnelma vaihtuukin pikkuhiljaa aivan toisenlaiseksi, kun avoin kaupunkiympäristö vaihtuu ensin hiukan puustoisemmaksi puistoksi ja sen jälkeen huomionarvoisen apteekkarin yrttimaan jälkeen rauhoittavaksi metsäalueeksi. Nämä tervaleppämetsän ja hiidennotkon alueet ovat monimuotoisuuden kannalta tärkeitä, sillä näissä pensaikoissa ja puissa viihtyvät monet lintulajit. Esimerkkeinä menneiden vuosien havainnoista mainittakoon luhtakerttunen, kultarinta ja satakieli, jotka saapuvat vuosittain eteläisestä Afrikasta asti. Siis tuhansia ja taas tuhansia kilometrejä, saapuakseen Jämsän metsiin! 

Ratkaisut aistikokemusten vahvistamiseen

Jämsän omalle aistipolulle on suunniteltu niin uutta kuin olemassa olevan esille tuomista. Uusista asioista mainittakoon mm. tuulikellopuu, joka on aistipolkuun liittyneen ideakilpailun voittajaehdotus. Lisäksi suunnitelmissa on paikat myös useille hedelmäpuille ja muille kukkiville puille, kuten myös eri värisille ja syysvärin omaaville puille. Kukkivat luonnonniityt, hyönteishotellit, ruusupuisto sekä soitinpuisto ja köynnöspaviljonki kuuluvat myös alueen sisälle, kuin myös tasapaino- ja tuntopolku, joka toteutetaan näillä näkymin apteekkarin yrttimaan läheisyyteen. Yleistä viihtyvyyttäkin on tarkoitus lisätä tuomalla alueelle useampia penkkejä sekä katselu- ja onkilaitureita. 

Tämä kaikki tuodaan käyttäjiensä tiedostettavaksi aluksi kyltein ja aihetta varten räätälöidyn ”aistipolku-korttipakan” avulla. Korttipakan asiat tuodaan toki myös nettiin, jolloin ei välttämättä tarvitse hakea pakkaa vaan voi kiertää polkua silloin kun huvittaa. Jatkossa polusta on mahdollisuus tehdä myös virtuaalikierros ja se on helposti muokattavissa myös kasvatus- ja opetuskäyttöön (linnut, kasvit, psykologia). Samaa polkua voi hyödyntää myös kaupunkisuunnistuksen pohjana. 

Toivon mukaan tuleva aistipolku tulee monipuoliseen käyttöön yhtä lailla terveydenhuollon ja toimintaterapian tarpeisiin kuin kuntalaisten ja matkailijoidenkin käyttöön. Polun rakentamisen ja esilletuomisen tavoitteena oleva aistien herkistäminen sekä ihmisten psyykkisen hyvinvoinnin ja tasapainon parantaminen luonnossa olemisen kautta ovat tänä päivänä äärimmäisen tärkeitä teemoja. Nykypäivän informaatio- ja ärsyketulva on niin suuri, että moni on suorastaan hukkunut siihen ja samalla kadottanut oman sisäisen äänensä kuuntelun taidon ja merkityksellistä elämää varten tarvittava tietoinen läsnäolo on opeteltava uudestaan. Aistipolku tulee tarjoamaan tähän yhden mainion työkalun, jota kannattaa kokeilla!