12 tapaa käyttää kiveä pihassa

12 tapaa käyttää kiveä pihassa

Moni haaveilee kivipihasta ja yhtä moni ongelmoi liiallisesta luonnonkiven määrästä omalla tontilla. Yhtä lailla monen ajatus on, ettei ole varaa ainakaan kerralla laittaa pihaan niin paljon kiveä kuin haluaisi. Kuitenkin pihaa voi rakentaa vaikka pieni pala kerrallaan, jos on olemassa kokonaissuunnitelma siitä, minkälainen tavoite on. Seuraavassa kerron yksittäisiä pihan kohteita, joissa kivi – joko luonnonkivi tai betoninen versio – on erittäin hyvä, ellei paras materiaali. 

1 – pääsisäänkäynti

Asuinrakennuksen pääsisäänkäynti on kuin käyntikortti vieraille. Talon asukkaille sillä voi olla joko kutsuva tai luotaantyöntävä vaikutus. Kutsuvassa ja kauniissa sisääntulossa ei rehota rikkaruohot eikä sitä kuulu piilottaa vaan se kannattaa tuoda korostetusti esiin, ettei käy niin että vieraat pölähtävät sisälle kodinhoitohuoneen ovesta. 

Pääsisäänkäynnin eteen voi tehdä pienemmän tai isomman kiveyksen. Jos muuallakin pihassa on kiveysaluetta, voi sisäänkäynnin erottaa pienellä levennyksellä, eri värisellä kivellä tai ladontakuvion muutoksella. Pääsisäänkäynnin kiveyksen leveys kannattaa mitoittaa niin, että siihen voi halutessaan laittaa vaikkapa kesäkukkaruukut molemmin puolin sisääntuloa. 

2 – Autolla liikuttavat alueet

Omakotipihoilla on usein autokatos tai vain autoille tarkoitettu alue sekä tilavassa pihassa mahdollisesti myös kääntöpaikka. Jos alueen haluaa pitää siistinä, on yksi todella varteenotettava vaihtoehto kivettää koko alue. Autoalueilla on aivan erityisesti huomiota kiinnitettävä hyvin tehtyihin pohjiin ja kiven paksuuteen. Auton alle jääville alueille suositellaan 8 cm paksuista kiveä, jotta kestävyydestä voidaan olla varma. Tavallisen henkilöauton alle periaatteessa riittää myös 6 cm paksu kivi, mutta yleisesti ottaen on järkevämpää varautua siihen, että jonain päivänä kiveyksen päälle joutuu ajamaan myös raskaammalla kalustolla, jolloin 8 cm kivi on paras valinta. 

3 – käytävät

Pihan jalan kuljettavat käytävät vaikkapa etuovelta takaovelle, kasvihuoneelle tai varastoon, pysyvät siisteinä ja helppohoitoisina jos pinnoitteeksi valitaan betoni- tai luonnonkivi. Kaareviakin muotoja kivistä saa tehtyä kohtuullisella vaivalla ja kauniisti, kun kivivalinta on tehty oikein. Mikäli suunniteltu käytävä on kovin jyrkkä, ei kivi kuitenkaan välttämättä ole paras vaihtoehto talven liukkauden vuoksi. Siinä tapauksessa kannattaa harkita joko rappusia tai irtopinnoitemateriaalia, tai vaihtoehtoisesti karkeammalla hiekkapuhalletulla pinnalla olevaa betonikiveä tai lohkopintaista luonnonkiveä. 

12 tapaa käyttää kiveä pihassa
Vasemmalla musta betonireunakivi karelian värisen perinne-/klassikkokiven kanssa, oikealla harmaa perinnekivi kaarevana käytävänä

Jos esim. yhtenäistä nurmikkoaluetta ei haluaisi katkaista kiveyksellä, on hyvä vaihtoehto laittaa askellaatat, jotka sulautuvat ympäristöönsä paremmin kuin yhtenäinen käytävä. Niistä hiukan lisää alempana.

4 – Seinänpielet ja sokkelin reunat

Sokkeleiden reunoille ei saa laittaa humuspitoista materiaalia, joka pidättää vettä seinän vieressä. Siistiksi ja helppohoitoiseksi sokkelin reunat saakin, kun käyttää kiveä. Mahdollisuuksia on monia, mutta käytetyimpiä liene erilaiset betonilaatat sekä seulottu luonnonkivi ja sepeli. Kaikkien rakentamisessa on muistettava, että siistein ja helppohoitoisin tulee, kun rajaa kiven muista materiaaleista, esim. nurmikosta joko reunakivellä tai vaikkapa kyllästetyllä laudalla. 

Rajauksista voit lukea lisää täältä: 5 vinkkiä pihan rajauksiin.

Seulotun luonnonkiven ollessa kyseessä kannattaa harkita melko tarkkaan, minkä kokoista kiveä käyttää. Jos kivet levitetään niin sanotusti irtona sokkelin viereen, etenkin isompien kivien väleihin jää niin isoja rakoja, että rikkaruohoille syntyy otolliset kasvuolosuhteet heti ensimmäisen kasvukauden jälkeen. Nuo kivien välit nimittäin pystyvät keräämään uskomattoman määrän lehtikariketta ja muuta roskaa. Eikä siinä enää auta suodatinkangas, joka on nätisti asennettu kivien alle – roskat ja rikkaruohot tulevat päältä. 

Sen sijaan isommat, seulotut luonnonkivet voi asentaa maakosteaan betoniin, jolloin rikkaruohoille ei jää kasvualustatilaa eikä roskille paikkoja, joihin piiloutua ja maatua kasvualustaksi. 

5 – Reunat ja rajaukset

Sekä kiveysten reunat, että myöskin sora- tai kivituhkapinnat, nurmikot ja istutukset kaikki kannattaa rajata muista materiaaleista. Kiveysten ja laatoitusten reunoilla rajauskivi on ulkonäöllinen asia, mutta myöskin tukee kiveyksen pysymistä paikallaan. Istutusten ja nurmikon välissä rajauskivi estää tai ainakin vaikeuttaa nurmikon kasvamista istutusten sekaan. 

Rajauskiviksi voi käyttää oikeastaan mitä tahansa kiveä. Lähinnä ratkaisevaa on toivotun ulkonäön lisäksi rajauksen muoto sekä kunnossapidolliset asiat. Muoto vaikuttaa kivivalintaan sikäli, että esim. pidemmistä nurmikonreunakivistä on hankalaa tehdä kaunista ympyrän kaarta, ellei säde ole iso. Sen sijaan pienemmät kivet, kuten graniittinen nupukivi, taipuu melko pienellekin kaarelle. Kunnossapitoa kannattaa pohtia siinä mielessä, että jos rajataan nurmikkoa, on kiven päältä hyvä päästä ajamaan leikkurilla siten, että pyörä kulkee kiven päällä. 

6 – Tukimuurit

Tukimuureissa kiven käytön mahdollisuudet ovat todella moninaiset. Kun rinteen kesyttää muurilla, on mahdollista saada paljon enemmän tasaista ja siten käyttökelpoisempaa tilaa pihalle. Matalia muureja voi rakentaa sekä betonisista elementeistä että monista luonnonkivistä niin sanottuina kylmämuureina. Materiaaliksi käyvät mittatarkkojen betonimuurikivien lisäksi vaikkapa tontilta louhitusta kalliosta saatu aines, isot luonnonkivet tai liuskekivi. Vapaamuotoisesta luonnonkivestä rakennettavat muurit vaativat toki silmää ja osaamista, jotta muurista tulee kestävä, mutta harjoitus tekee mestarin tässäkin, oli sitten koulutusta aiheeseen tai ei. 

12 tapaa käyttää kiveä pihassa luonnonkivimuuri
Tämä luonnonkivimuuri on rakennettu rakennuksen pohjilta louhitusta kivestä

Liuskekivimuureista voit lukea lisää Liuskemestareiden blogista.

Tukimuurin ei myöskään tarvitse olla yhtä korkea kuin rinne on, sillä jo matalana rakenteena rinteen alaosassa muuri jäsentää maisemallisesti tilaa, toimii rajaavana elementtinä ja toisaalta rinteen voi luiskata edes hiukan loivemmaksi. 

Tukimuureissa, yhtä lailla kuin kaikissa muissakin kivitöissä, tärkeää on jälleen kerran pohjatyön laatu. Muurille on rakennettava routimaton ja kantava pohja ja sen on oltava tasainen. Lisäksi muurin taustatäyttöön on kiinnitettävä huomiota, ettei suoraan muuriin tule kiinni vahvasti routivia aineksia ja ettei muuri toimi vesipesänä taustalta tuleville pintavesille. 

7 – Ulkotulisijat

Hittituotteeksi nousseet erilaiset pienet tulisijat kiveyksillä ja muilla oleskelualueilla ovat hyvin toteutettuna tyylikkäitä ja luovat runsaasti tunnelmaa etenkin pimeneviin syysiltoihin. Ja mikäpä sen parempi materiaali niihin kuin kivi. Etenkin suomalainen luonnonkivi on niin kestävää ja ajatonta, että sitä ei voi muuta kuin suositella! Esimerkiksi liuskekivestä on mahdollista tehdä kätevästikin pienet nuotiopaikat tai verhoilla isommat takat ja grillauspaikat. 

8 – Erilaisten kalusteiden ja rakenteiden alle

Tyypillisiä ja yleisiä pihan hoitoa vaikeuttavia kalusteita ovat esimerkiksi matto- ja pyykinkuivaustelineet. Usein näkee näitä kalusteita sijoitetun nurmikolle, mikä taas herkästi johtaa nurmikon epäsiistiin ilmeeseen, kun viimeistelyleikkaus jää tekemättä. 

Sen vuoksi kaikki pihan kalusteet kannattaisi olla jonkin pinnoitteen päällä, jotta pihan siisteys pysyy helpommin yllä. Mattotelineelle voi tehdä kodinhoitohuoneen käytävältä ulkonevan kiveysalueen, yhdellä jalalla seisovan kuivaustelineen taas voi laittaa vaikka jonkin kiveyksen kulmaan. Vastakkain istuttavat keinut ja vastaavat kalusteet ovat parhaimmillaan, kun ne seisovat tukevalla alustalla kiveyksellä, eikä keinun alaritilän välistä kasva nurmikkoheinät läpi.

9 – Istutusten katteet

Etenkin havukasvien, mutta myös vaikkapa koristeheinien katteena kivi on varteenotettava vaihtoehto. Lehtipensaiden alla kivikate ei välttämättä toimi lehtien tuoman roskan määrän vuoksi. 

Katekivivaihtoehtoja ovat periaatteessa kaikki pienet kiviraekoot, jotka ovat seulottuja. Toisin sanoen kiven seasta puuttuu hieno niin kutsuttu nolla-aines. Säkkitavarana saatavat koristekivet ovat tähän oivia materiaaleja, mutta myös sepelit ja singelit, joita on totuttu ehkä enemmän käyttämään seinänpielissä.

Aina, kun kasvualustan pintaan laittaa kivikatteen, kannattaa ehdottomasti laittaa alle katekangas, joka läpäisee veden, mutta erottaa mullan ja katekiven toisistaan. Kivi pysyy näin siistinä eikä uppoa kasvualustaan. Katekerroksen paksuus on muistettava pitää kohtuullisena, jotta se ei keväällä hidasta sulamista liiaksi. Hoitotoimenpiteenä kivikate kannattaa siistiä neulasista ja muusta roskasta lehtipuhaltimella ainakin kerran kesän aikana.

Pihakivimyymälässämme voit käydä katsomassa eräitä kivikatemalleja, miltä ne luonnossa näyttävät, ja ostaa haluamasi määrän omaan kotipihaan joko itse hakien tai perille toimitettuna. 

Tässä kohteessa löytyy kivikate, askellaata ja reunakivet, yhtä lailla kuin koristeena olevat luonnonkivet

10 – Askellaatat

Jos yhtenäisempi kivi- tai sorakäytävä tuntuu liian massiiviselta, eikä jonkin reitin käyttö ole välttämättä jatkuvaa, voi suuremman kulumisen estää askellaatoilla. Askellaatat voi upottaa valmiiseen nurmikkoon, kun tekee laatan kokoisen syvennyksen nurmikon pintaan. 

Syvennys kannattaa tehdä siten, että laatan keskiosan kohdalta kaivaa pohjan hiukan syvemmälle, jolloin laatta tukeutuu paremmin reunoiltansa, eikä keiku. Pinnaltaan laatan on hyvä olla nurmikon pinnan tasolla tai vain hiukan sen yläpuolella, jotta ruohonleikkurilla voidaan ajaa laatan päältä. 

Hyviä askellaattavaihtoehtoja ovat esimerkiksi erilaiset betonilaatat sekä liuskekivet. 

11 – Oleskelualueet

Oleskelualueista saisi enemmänkin tekstiä aikaiseksi, mutta mainittakoon tässä muutama vaihtoehto. Mielenkiintoisen oleskelualueen voi kivistä tehdä vaikkapa siten, että betonikivestä käyttää useampia eri kivikokoja, joiden mitat ovat suhteessa toisiinsa. Pienen, mukavan säväyksen oleskelukiveyksen tai -laatoituksen reunoilla tekee eri materiaalista oleva rajauskivi. Esimerkiksi kun tumman betonikiveyksen rajaa graniittisella noppa-, nupu- tai reunakivellä, ulkonäkö on mielenkiintoinen, selkeä ja huoliteltu. Väriero on positiivista myös esteettömyyden näkökannalta. 

Oleskelualueen ei myöskään tarvitse olla yksi tasainen suorakulma-alue pihan perällä, vaan sen voi tehdä monimuotoisemmaksi, eri tasoihin ja toisaalta eri tasot voidaan tehdä eri materiaaleista. Usein tehdäänkin siten, että puuterassilta, jossa ruokailuryhmä sijaitsee, laskeudutaan rapun verran kiveykselle, jossa grillataan ja jossa on mahdollisesti myös erillinen sohvaryhmä. 

Erilaisia pihakivimalleja nähtävillä ja saatavilla myöskin pihakivimyymälässämme. 

12 – Rappuset

Kun rappuset tekee kivestä, ne todennäköisesti kestävät loppuelämän. Nykyisin on saatavilla monia betonista tehtyjä, valmiita rappukiviä. Niistä raput on helppo tehdä ja ne ovat mittatarkkoja. Luonnonkivestä mahdollisuuksia on myös todella paljon. Liuskekivitoimittajilla on rappukiviksi sopivia kokonaisia rappukiviä, mutta yhtä hyvin materiaaliksi sopivat myös kenties omalta tontilta löytyvät, mahdollisimman tasapintaiset kivet. Toki kivien liikutteluun yleensä tarvitaan jonkinlainen kone ja hyvä silmä, mutta työ kannattaa! Pienistä betonikivistä en välttämättä suosittele rappusia tekemään, ellei rapun etenemäpinta ole niin suuri, että sen pystyy tiivistämään todella hyvin ennen kivien latomista.

Vasemmalla Ikikiven liuskekiviraput, oikealla pihasta löytyneistä kivistä tehdyt rappuset